TALOUSPALVELUT

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

Oikein ja ajallaan laadittu kirjanpito tukee liiketoimintaa. Kirjanpitoa voidaan hoitaa täysin verkkopohjaisella sähköisellä järjestelmällä tai perinteisemmällä tavalla toimittamalla materiaali kokonaan tai osittain paperimuodossa toimistollemme.

Kirjanpito vaatii aina osaavan ja ammattitaitoisen henkilön riippumatta siitä minkälaista kirjanpidon järjestelmää käytetään. Ajallaan hoidetusta kirjanpidosta voimme siirtää tiedot liiketoiminnan kassavirtamallinnukseen.

Lue lisää: Kirjanpidon ABC

Yhteyshenkilöt:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146 
jukka (@) nettomaster.fi

Maria Lempinen
+ 358 45 111 8960
maria (@) nettomaster.fi 

kirjanpito_ja_tilinpaatos

PALKANLASKENTAPALVELUT

Hoidamme palkanlaskentaa 1-100 hengen yrityksissä. Kuukausittainen palkkojen laskenta, palkkalaskelmien toimitus sähköpostitse tai kirjeenä, kuukausi-ilmoitusten laadinta ja vuoden lopussa tehtävät ilmoitukset sekä verottajalle että eläke- ja vakuutusyhtiölle maksetuista palkoista kuuluvat peruspalkanlaskentaan.

Työsuhde-etuudet

Yhteyshenkilö:

Maria Lempinen
+ 358 45 111 8960
maria (@) nettomaster.fi

palkanlaskentapalvelut

MAKSULIIKENNEPALVELUT

Ostolaskujen kirjaaminen ja maksatus sekä myyntilaskujen kirjaaminen ja suoritusten valvonta ovat arkipäivää toimistossamme. Hoidamme ulkomaisten tytäryritysten ja kotimaisten yritysten laskujen kirjaamista ja maksuliikennepalveluita.

Yhteyshenkilö:

Maria Lempinen
+ 358 45 111 8960
maria (@) nettomaster.fi

maksuliikennepalvelut


KONSERNIRAPORTOINTI

Hoidamme sekä kotimaisten että ulkomaisten konserniyhtiöiden 
kirjapitoa ja konserniraportointia. Asiakkainamme on 
kotimaisten konsernien lisäksi Virossa, Ruotsissa, Belgiassa ja Kyproksella toimivia ulkomaisia yrityksiä, 
joiden Suomessa olevien konserniyhtiöiden konsernikirjanpitoa, maksuliikennettä, palkanlaskentaa ja konserniraportointia hoidamme. Nettomaster Group kuuluu kansainväliseen IEC – ketjuun, jonka kautta ulkomaisten toimeksiantojen hoitaminen onnistuu kaikilla mantereilla.

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146
jukka (@) nettomaster.fi

konserniraportointi

TILINPÄÄTÖKSEN ANALYSOINTI

Tilinpäätöksen analysoinnin tavoitteena on löytää ne keskeiset kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden osa-alueet, joihin tulee kiinnittää huomioita talouden suunnittelussa tai toiminnan tervehdyttämisessä. Raportti käydään läpi yhdessä asiantuntijamme kanssa ja laadimme yhdessä toimenpidesuunnitelman talouden eri osa-alueiden vahvistamiseksi. Tilinpäätöksen analysoinnissa tehdään tarvittavat tilipäätösoikaisut tai tuotamme erillisen tilikausivertailun suoraan virallisesta tilinpäätösaineistosta.

Katso malliraportti: Tilikausikausivertailu

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146
jukka (@) nettomaster.fi

tilinpaatoksen_analysointi

TALOUSHALLINNON KOULUTUS

Olemme toteuttamassa useita tutkintoon johtavien (JET, Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, Controller ja Tuotekehittäjä) koulutusten taloushallinnon osioita eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Yrityksen arvon määrittäminen, investointilaskenta, hinnoittelu, yhdistysten kirjanpito ja tilinpäätös ovat esimerkkejä aihealueista, joista olemme myös yrityskohtaisesti kouluttaneet.

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146
jukka (@) nettomaster.fi

taloushallinnon_koulutus
 

SUUNNITTELUPALVELUT

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTAMALLINNUS

Positiivinen kassavirta on edellytyksenä terveelle liiketoiminnalle. Kassavirtaa pystytään ennakoimaan ja tarvittavia korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen kassakriisiä. Integroimme kassavirtamallin työkaluksi, jolla pystyt määrittelemään ja tarkastelemaan liiketoimintaan liittyviä suunnitelmia selkeälle, näkyvällä ja järjestelmällisellä tavalla.

Tulosta esite Kassavahti

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen
+ 358 50 338 3146
jukka (@) nettomaster.fi

kirjanpito_ja_tilinpaatos

INVESTOINTILASKENTA

Investoinnilla täytyy olla selkeä yhteys yrityksesi toimintaedellytysten parantamiseen. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö suunnitelmien ja investointilaskelmien laadinnassa tuo tarvittavaa lisäarvoa ja näkemystä investoinnin kannattavuuden arviointiin.

Tulosta esite Investointilaskenta

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146 
jukka (@) nettomaster.fi

palkanlaskentapalvelut

ARVONMÄÄRITYSPALVELUT

Arvonmäärityspalveluita tarvitaan muun muassa yrityskauppatilanteissa ja osakkuuksien lunastamisessa. Arvonmäärittelyssä laskentatapoina voidaan käyttää tuottoihin, kassavirtoihin, substanssiin tai vertailuhintoihin perustuvia menetelmiä. Yrityskaupan yhteydessä suoritettavat tarkastuspalvelut (due diligence) voidaan hoitaa käytössämme olevan verkoston kautta.

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146 
jukka (@) nettomaster.fi

maksuliikennepalvelut


TALOUSARVION JA BUDJETIN LAADINTA

Yleishyödyllisillä yhteisöillä kuten yhdistyksillä on sääntöjensä mukainen velvollisuus laatia talousarvio. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on toimintasuunnitelman muuntaminen €- määräiseen muotoon siten, että taloushallintojärjestelmä kykenee suoraan tuottamaan budjetti-/talousarviovertailut sellaiseen muotoon, että se palvelee toiminnan seurannassa ja ohjaamisessa. Laadimme myös yrityskohtaisesti erillisiä tulos-, kassa- ja rahoitusbudjetteja osana yrityksen toiminnan ja rahoituksen suunnittelua.

Yhteyshenkilö:

Maria Lempinen
+ 358 45 111 8960
maria (@) nettomaster.fi

konserniraportointi

HINNOITTELULASKELMAT

Hinnoittelulaskelmien pohjana käytämme kassavirtaperusteista laskentamallia, jonka avulla eri hinnoitteluvaihtoehtoja voidaan simuloida ja vertailla keskenään. Teemme myös yritys- ja yhdistyskohtaisia hinnoittelua helpottavia Excel-sovelluksia.

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146 
jukka (@) nettomaster.fi

tilinpaatoksen_analysointi

 

VEROTUSPALVELUT

OSAKKAAN JA OSAKEYHTIÖN VEROTUS

Osingonjako- ja muissa varojenjakotilanteissa on hyvä huolellisesti selvittää eri vaihtoehdot niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä, jotta verotuksellisesti voidaan päästä optimaalisiin ratkaisuihin. Mikä osuus yrityksestä nostettavasta rahasta tulisi olla palkkaa ja mikä osuus osinkoa?

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen
+ 358 50 338 3146
jukka (@) nettomaster.fi

kirjanpito_ja_tilinpaatos

TYÖSUHDE-ETUUDET

Osa palkasta maksetaan erilaisina etuina. Myös verotuksessa on hyväksytty palkan maksaminen joko kokonaan tai osittain etuina. Osa henkilökuntaeduista on säädetty verovapaaksi. Verovapaan työsuhde-etuuden antaminen saattaa olla sekä työnantajan että työntekijöiden kannalta monesti järkevämpi ratkaisu kuin palkan korotus. Luontoisetujen käsittelyssä on myös erilaisia käsittelyvaihtoehtoja, joiden välillä saattaa olla merkittäviä verotuksellisia ja taloudellisia eroja.

Yhteyshenkilö:

Maria Lempinen
+ 358 45 111 8960
maria (@) nettomaster.fi

palkanlaskentapalvelut

VEROILMOITUKSEN LAADINTA

Laadimme eri verovelvollisten veroilmoituksia ja tarkistamme veroehdotuksia sekä varmistamme puolestanne verotuspäätösten oikeellisuuden.

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146 
jukka (@) nettomaster.fi

maksuliikennepalvelut