There are no translations available.

VEROTUSPALVELUT

OSAKKAAN JA OSAKEYHTIÖN VEROTUS

Osingonjako- ja muissa varojenjakotilanteissa on hyvä huolellisesti selvittää eri vaihtoehdot niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä, jotta verotuksellisesti voidaan päästä optimaalisiin ratkaisuihin. Mikä osuus yrityksestä nostettavasta rahasta tulisi olla palkkaa ja mikä osuus osinkoa?

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen
+ 358 50 338 3146
jukka (@) nettomaster.fi

kirjanpito_ja_tilinpaatos

TYÖSUHDE-ETUUDET

Osa palkasta maksetaan erilaisina etuina. Myös verotuksessa on hyväksytty palkan maksaminen joko kokonaan tai osittain etuina. Osa henkilökuntaeduista on säädetty verovapaaksi. Verovapaan työsuhde-etuuden antaminen saattaa olla sekä työnantajan että työntekijöiden kannalta monesti järkevämpi ratkaisu kuin palkan korotus. Luontoisetujen käsittelyssä on myös erilaisia käsittelyvaihtoehtoja, joiden välillä saattaa olla merkittäviä verotuksellisia ja taloudellisia eroja.

Yhteyshenkilö:

Maria Lempinen
+ 358 45 111 8960
maria (@) nettomaster.fi

palkanlaskentapalvelut

VEROILMOITUKSEN LAADINTA

Laadimme eri verovelvollisten veroilmoituksia ja tarkistamme veroehdotuksia sekä varmistamme puolestanne verotuspäätösten oikeellisuuden.

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146 
jukka (@) nettomaster.fi

maksuliikennepalvelut