There are no translations available.

SUUNNITTELUPALVELUT

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTAMALLINNUS

Positiivinen kassavirta on edellytyksenä terveelle liiketoiminnalle. Kassavirtaa pystytään ennakoimaan ja tarvittavia korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä hyvissä ajoin ennen kassakriisiä. Integroimme kassavirtamallin työkaluksi, jolla pystyt määrittelemään ja tarkastelemaan liiketoimintaan liittyviä suunnitelmia selkeälle, näkyvällä ja järjestelmällisellä tavalla.

Tulosta esite Kassavahti

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen
+ 358 50 338 3146
jukka (@) nettomaster.fi

kirjanpito_ja_tilinpaatos

INVESTOINTILASKENTA

Investoinnilla täytyy olla selkeä yhteys yrityksesi toimintaedellytysten parantamiseen. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö suunnitelmien ja investointilaskelmien laadinnassa tuo tarvittavaa lisäarvoa ja näkemystä investoinnin kannattavuuden arviointiin.

Tulosta esite Investointilaskenta

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146 
jukka (@) nettomaster.fi

palkanlaskentapalvelut

ARVONMÄÄRITYSPALVELUT

Arvonmäärityspalveluita tarvitaan muun muassa yrityskauppatilanteissa ja osakkuuksien lunastamisessa. Arvonmäärittelyssä laskentatapoina voidaan käyttää tuottoihin, kassavirtoihin, substanssiin tai vertailuhintoihin perustuvia menetelmiä. Yrityskaupan yhteydessä suoritettavat tarkastuspalvelut (due diligence) voidaan hoitaa käytössämme olevan verkoston kautta.

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146 
jukka (@) nettomaster.fi

maksuliikennepalvelut


TALOUSARVION JA BUDJETIN LAADINTA

Yleishyödyllisillä yhteisöillä kuten yhdistyksillä on sääntöjensä mukainen velvollisuus laatia talousarvio. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on toimintasuunnitelman muuntaminen €- määräiseen muotoon siten, että taloushallintojärjestelmä kykenee suoraan tuottamaan budjetti-/talousarviovertailut sellaiseen muotoon, että se palvelee toiminnan seurannassa ja ohjaamisessa. Laadimme myös yrityskohtaisesti erillisiä tulos-, kassa- ja rahoitusbudjetteja osana yrityksen toiminnan ja rahoituksen suunnittelua.

Yhteyshenkilö:

Maria Lempinen
+ 358 45 111 8960
maria (@) nettomaster.fi

konserniraportointi

HINNOITTELULASKELMAT

Hinnoittelulaskelmien pohjana käytämme kassavirtaperusteista laskentamallia, jonka avulla eri hinnoitteluvaihtoehtoja voidaan simuloida ja vertailla keskenään. Teemme myös yritys- ja yhdistyskohtaisia hinnoittelua helpottavia Excel-sovelluksia.

Yhteyshenkilö:

Jukka Hämäläinen 
+ 358 50 338 3146 
jukka (@) nettomaster.fi

tilinpaatoksen_analysointi